گزارش کارآموزی شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC)

مطالب دیگر:
🔥209-تعیین امپدانس دینامیكی خاك در تحلیل اندركنش با سازه🔥210- مبانی تحلیل فازی قابلیت اعتماد سازه ها🔥211-مقایسه آئین نامه های ACI آمریكا و استاندارد 2800 ایران در تحلیل دودكشهای بتنی در برابر زلزله🔥212-تحلیل اتصال صلب توصیه شده در آیین نامه 2800 ایران و اثرات آن بر رفتار قابهای خمشی فولادی🔥213-روش های مدی درگیر و غیر درگیر برای تحلیل دینامیكی سدهای بتنی وزنی در حوزه فركانس🔥214- مقایسه بین روشهای عددی وتحلیلی آنالیز دینامیكی پی های شمعی🔥215-تحلیلی بر روشهای تعمیر سازه های بتنی توسط پلیمرها🔥216- تحلیل دو بعدی پایداری تونل های غیردایروی مسلح به سنگ دوزهای تزریقی با استفاده از روش اجزای محدود🔥217- تحلیل پایداری ایستگاه 07 خط هفت متروی تهران و بررسی حوزه تاثیر آن🔥218- تحلیل عددی عملیات لوله رانی به روش میكروتونلینگ در خاكهای ناهمگن🔥219- استفادها ز روشهای تحلیلی و عددی برای تخمین نشست سطح زمین ناشی از حفاری مكانیزه قطعه شرقی - غربی تونل خط هفت متروی تهران🔥220- تحلیل نشست ساختمان های مابین ایستگاه های شماره 11و 12 خط یك قطار شهری تبریز با درنظر گرفتن 2 نوع فشار تزریق ملات و مقایسه نتایج آنها بهمنظور انتخ🔥دانلود پروژه کامل مرمت خانه قاسمی بندرکنگ🔥دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر🔥221- مقایسه تحلیل پایداری تونل آبرسان نیروگاه سیاه بیشه با استفاده از روشهای عددی🔥222- طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری🔥223- مقایسه حداقل فشار لازم برای نگهداری سینه كار تونل با ماشین حفاری EPB به وسیله روشهایتحلیلی - تجربی و عددی مطالعه موردی خط هفت متروی تهران قطعه شم🔥224- نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی🔥225- تحلیل جریان غیر ماندگار در خطوط لوله ناشی از توقف ناگهانی پمپ🔥226- استفاده از شبكه های عصبی به منظور تحلیل پارامترهای مناقصه🔥227-تحلیل گزینه های مختلف برای محاسبه پس زدگی در محل پلها🔥228- بررسی تأثیر پدیدة ا لنینو- نوسانات جنوبی بر ورودی سد زایند ه رود با استفاده از تحلیل طیفی🔥229- تحلیل استاتیكی قطعات و سیستمهای كابلی🔥230- بررسی و تحلیل پدیده فرسایش و آبشستگی درمهندسی رودخانه به همراه مطالعه موردی وضعیت رسوبات رودخانه بارون ماكو🔥231- تحلیل پایداری تونل كلات با استفاده از روشهای تجربی و المان محدود
گزارش کارآموزی شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC)|35009560|gfy
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع گزارش کارآموزی شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC) می باشد.

دانلود گزارش کارآموزی با موضوع شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC)،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمهفصل اولبخش طراحي 1-1- طراحی فصل دومسالن دستگاههاي نيمه اتوماتيك 2-1- كارگاه سنگ زني 2-1-1- سنگ تخت يا سنگ مغناطيس 2-1-2- سنگ مغناطيس گرد 2-2- كارگاه فرز NC 2-3- كارگاه تراش فصل سومسالن دستگاههاي فرز CNC 3-1- سالن دستگاههاي فرز CNC فصل چهارمسالن دستگاههاي EDM 4-1- سالن EDM 4-1-1- اسپارك 4-1-2- وايركات فصل پنجمسالن كنترل كيفيت (QC ) 5-1- كنترل كيفيت فصل ششمكارگاه عمليات حرارتي 6-1- عمليات حرارتي